Εκτινασσόμενος δάκτυλος

image

Εκτινασσόμενος δάκτυλος

Στο χειρουργείο γίνεται διάνοιξη του ελύτρου.

ektissomenosdaktulos2

Η διάνοιξη αυτού του ελύτρου δεν έχει καμία απολύτως επίπτωση στη λειτουργία του δακτύλου και ο ασθενής μπορεί ελεύθερα να κινεί το δάκτυλο του από την πρώτη μετεγχειρητική ημέρα. Ο ασθενής επανέρχεται στη συνήθη δραστηριότητα του μετά από 48 ώρες.

ektissomenosdaktulos